Etikai kódex és beszállítók

Code of Ethics
A Lyreco társaság növekedése mindig a 4 kulcsfontosságú értékünk alapján volt megvalósítva:

LELKESEDÉS, PRECIZITÁS, TISZTELET ÉS AGILITÁS

Ezek az értékek továbbra is az alapelveinket fogják képezni, amelyeken építeni szeretnénk a jövőnket. Fontos, hogy a Lyreco társaság minden alkalmazottja és minden beszállítója megértse, miként szeretnénk megvalósítani az üzleti tevékenységünket és hogyan szeretnénk ezt a sikert elérni.
 

Alkalmazottak etikai kódexe

Az etikai elvek betartása minden alkalmazott felelőssége. Az adott szabályokat be kell tartani a mindennapi tevékenységek során és harmadik felekkel való kommunikáció során egyaránt. Lyreco az alkalmazottaitól elvárja az alkalmazottak etikai kódexének ismeretét és betartását. Az illegális és etikátlan viselkedés elfogadhatatlan.


Beszállítók dokumentumai

A Lyreco olyan beszállítókat igyekszik kiválasztani, akik képesek betartani a megszabott etikai standardokat. A Lyreco hivatalos beszállítójának lenni nemcsak a termékminőség, illetve árpolitika kérdése, hanem az etika kérdése is. A Lyreco társaság igyekszik olyan beszállítókat kiválasztani, akik képesek betartani a meghatározott etikai standardokat. 
A Lyreco társaság beszállítói etikai kódexe biztosítja a Lyreco és beszállítói számára a kapcsolatok építésének és megtartásának alapjait, amelyek illemen, bizalmon, az egyének jogainak tiszteletben tartásán alapszanak, összhangban a törvényalkotással és a megtartható üzleti praktikákkal.